λ CS 251 : Principles of Programming Languages .

Staff / Hours

Instructor: Ben Wood, SCI E128 or microfous, office hours / contact on website
Tutors: Alice and Cecille

Schedule (jump to now)

The future and recent past, as recorded here, are subject to revision at any time.

MonTueWedThuFri
31 August 01 September 02 September 03 September 04 September
07 September 08 September 09 September 10 September 11 September
14 September 15 September 16 September 17 September 18 September
21 September 22 September 23 September
  • Benefits of no mutation (slides)
  • LISP
  • garbage collection (slides)
24 September 25 September
28 September 29 September 30 September 01 October 02 October
05 October 06 October 07 October 08 October 09 October
12 October Fall Break 13 October Fall Break 14 October 15 October 16 October
19 October 20 October 21 October 22 October 23 October
26 October 27 October Tanner Conference 28 October 29 October 30 October
02 November 03 November 04 November 05 November 06 November
09 November 10 November 11 November 12 November 13 November
16 November 17 November
  • in-class exam
18 November 19 November 20 November
23 November 24 November
  • FP vs. OO decomposition (slides; Rosen)
  • multiple inheritance, interfaces, mixins, traits (slides)
25 November Thanksgiving Break 26 November Thanksgiving Break 27 November Thanksgiving Break
30 November 01 December 02 December 03 December 04 December
07 December 08 December 09 December Reading Period10 December Reading Period11 December Reading Period
14 December Exam Period15 December Exam Period16 December Exam Period17 December Exam Period18 December

Long-term schedule on the syllabus